TaxTrends

Poniedziałek, Wrzesień 11, 2017, 00:12
 

W zeszłym tygodniu zakończyły się prace nad rozporządzeniami w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie CIT oraz PIT.

Kilka dni temu Rozporządzenia zostały przekazane do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów.

 

 

 

Słownik pojęć: Projekt rozporządzenia z 2016 r. został zmodyfikowany poprzez dodanie słownika wyjaśniającego pojęcia:

 • strony transakcji lub innego zdarzenia,
 • analizy funkcjonalnej,
 • łańcucha wartości dodanej,
 • istotnego łańcucha wartości dodanej,
 • profilu funkcjonalnego,
 • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń. 

Przemodelowano również wymogi dotyczące dokumentacji lokalnej, analizy porównawczej, dokumentacji grupowej, w tym polityki cen transferowych. Uszczegółowienie wymogów w odniesieniu do powyższych dokumentów zostało oparte na wynikach prac OECD w ramach projektu BEPS i wynika z Raportu BEPS 13. 

Dokumentacja lokalna: Rozporządzenie doprecyzowuje wymogi odnośnie trzech grup zagadnień obejmujących:

 • informacje o podmiotach powiązanych,
 • informacje o zawieranych transakcjach kontrolowanych (obejmujące m.in. analizę funkcjonalną i profil funkcjonalny), 
 • informacje finansowe.

Analiza porównawcza: Rozporządzenie wskazuje informacje w zakresie m.in.:

 • danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych dotyczących transakcji lub innych zdarzeń,
 • danych identyfikujących podmioty powiązane wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,
 • opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń,
 • analizy danych porównawczych.

Dokumentacja grupowa: Rozporządzenie doprecyzowuje pięć głównych grup zagadnień, tj.:

 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych (również w formie schematu) wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów,
 • opis zasad polityki cen transakcyjnych,
 • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę,
 • opis istotnych wartości niematerialnych,
 • opis sytuacji działalności finansowej (w tym opis sposobu finansowania).

Polityka cen transferowych: W uzasadnieniu do Rozporządzenia wskazano, że w przypadku gdy już sporządzona polityka cen transferowych zawiera informacje dotyczące innych obszarów niż wskazane w Rozporządzeniu podatnik zobowiązany jest do ich przedstawienia (podatnik nie może usuwać treści celem przekazania tylko informacji wskazanych w Rozporządzeniu).

Wartości niematerialne i prawne: Dokumentacja powinna opisywać całościową strategię grupy w tym zakresie, włączając w to m.in. informacje o lokalizacji głównych ośrodków w zakresie badań i rozwoju (B+R) grupy oraz ośrodków zarządzających B+R. Zgodnie z Rozporządzeniem przesłanką kwalifikującą dany ośrodek B+R jako „główny” jest kryterium zatrudnienia. Co do zasady określenie danych ośrodków w ramach grupy jako „główne” jest ściśle związane z liczbą zatrudnionych pracowników B+R.

Zgodnie z uzasadnieniem Rozporządzenia w przypadku uznania przez podatnika, że w sytuacji danej grupy również mniejsze ośrodki (pod względem zatrudnienia) wnoszą istotny wkład w zakresie wartości niematerialnych, informacja o tych ośrodkach może zostać dołączona do dokumentacji.

Link do Rozporządzenia przekazanego do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów: Rozp. dokumentacja TP_2017.09


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Doradztwo podatkowe | Transfer pricing | Tax research | Szkolenia
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem