12 września 2016 r.

Nowy standard przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych organom podatkowym

red. AM 
Ustawą z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1649) Ministerstwo Finansów wprowadziło dla podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych dodatkowy obowiązek przekazywania na żądanie organu podatkowego wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej zapisanego w określonej strukturze logicznej (dalej: "Jednolity Plik Kontrolny", "JPK"). Jest to kolejny krok w informatyzacji procesu kontroli podatkowej przez polskie organy podatkowe.
Regulacja zawarta w art. 193a Ordynacji Podatkowej dotyczy: 
• od 1 lipca 2016 roku - dużych podatników (przedsiębiorców) i ich kontrahentów o ile prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów informatycznych 
• od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku na zasadzie dobrowolności - małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 i 699) 

Dodatkowo w dniu 14 czerwca 2016 roku została opublikowana kolejna ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.846), która wprowadziła obowiązek comiesięcznego raportowania przez podatników struktury JPK: Ewidencja zakupów i sprzedaży, przy czym: 
  • od 1 lipca 2016 roku - obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorców 
  • od 1 stycznia 2017 roku - obowiązek dotyczyć będzie małych i średnich przedsiębiorców 
  • od 1 stycznia 2018 roku - obowiązek dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców 

Jaki jest cel JPK? 
Wprowadzenie JPK ma na celu przeprowadzenie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających (w tym zakresie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika) w sposób bardziej zautomatyzowany, szybciej, dokładniej, jak również efektywniej nie tylko dla organów podatkowych, ale również dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów. W uzasadnieniu do projektu ustawy Ordynacja podatkowa wskazano, że wprowadzona regulacja ma także na celu zmniejszenie zaangażowania pracowników kontrolowanego podatnika, co ma się przełożyć w dłuższym okresie na zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych. 

Czym jest JPK? 
Dotychczas analiza ksiąg podatkowych przy użyciu technik elektronicznych była stosowana wyłącznie w kontroli podatkowej i polega na przekazywaniu przez podatników danych zapisanych m.in. w formie elektronicznej niedającej się do przetwarzania danych, wyszukiwania wyrazów lub liczb (np. w formacie PDF, WORD - które nie dają możliwości przeprowadzania szybkiej analizy danych). Opisywane regulacje przewidują wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznej (JPK) w postaci plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opartym na stosowanym w e-komunikacji standardzie XML. Koncepcja JPK zakłada stosowanie jednego szablonu pliku: stały format; struktura; treść i logika prezentacji danych. Precyzyjna struktura logiczna danych została ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

Skąd pomysł na JPK? 
Koncepcja JPK bazuje na rozwiązaniu opracowanym przez OECD jako SAF-T -"Standard Audit File for Tax). Podobne regulacje funkcjonują już w wielu innych krajach Unii Europejskiej tj. w Holandii, Austrii, Portugalii, Słowenii, Estonii, Luksemburgu. Znaczna większość tych krajów implementowała JPK zgodny z rekomendacją OECD. Struktura SAF-T została ustalona w taki sposób by zbierała dane z wielu obszarów, które można znaleźć w systemie księgowym typowego przedsiębiorstwa. 

Skutki wprowadzenia JPK dla podatników 
Jesteśmy po pierwszym obowiązkowym terminie przesłania pliku JPK: Ewidencja zakupu i sprzedaży przez dużych przedsiębiorców do organów podatkowych. Z tej perspektywy można ocenić, że w większości nowy obowiązek raportowania przyczynił się u podatników do znaczącego wzrostu kosztów informatycznych związanych z koniecznością stworzenia nowych raportów, koniecznością dostosowania istniejących systemów finansowo-księgowych do stawianych wymogów, albo wręcz budową baz danych, w których niezbędne informacje są zbierane i przechowywane do okresu przedawnienia. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższą tematyką, przykładowo: macie wątpliwości jak wypełnić struktury JPK, jak od strony technologicznej przygotować się na podpisanie i wysyłkę plików JPK, prosimy o kontakt.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem