26 maja 2017 r.

JPK dla wyciągów bankowych – obowiązkowo codziennie od 1 września 2017 r. (projekt)

red. AM
Kiedy w ubiegłym roku na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano trzecią część odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące JPK, pojawiła się dyskusja kto będzie zobowiązany do generowania plików JPK_WB dla podatników. Czy zobowiązanym będzie sam podmiot gospodarczy (podatnik) czy też banki, w których podatnicy prowadzą swoje rachunki bankowe?
Wówczas Ministerstwo Finansów wskazało, że obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywać będzie na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce zakładano, że organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył. 

Obecnie wiemy, że koncepcja Ministerstwa Finansów uległa doprecyzowaniu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa („Projekt”). Projekt opublikowany 23 maja 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada wprowadzenie od 1 września 2017 r. nowych codziennych obowiązków raportowych w formacie JPK dotyczących wyciągów bankowych (struktura: JPK_WB). 

Kogo obejmie nowy obowiązek? 
Zgodnie z Projektem ustawy dobowe raportowanie będzie dotyczyło rachunków bankowych: 
• osób prawnych 
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 
• osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem rachunków bankowych mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. 

Czyli obowiązek codziennego raportowania rachunków bankowych będzie dotyczył dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Kto ma przekazywać dane? 
• Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w sytuacji gdy te instytucje finansowe posiadają swoją siedzibę lub oddział na terytorium Polski, a podatnik udzieli im stosownego upoważnienia na piśmie do przekazywania tych danych. 
• Bezpośrednio podatnicy, gdy posiadać będą rachunki bankowe w zagranicznych instytucjach finansowych. 

Co ma być przekazywane? 
Projekt wskazuje, że dane dotyczące wyciągów bankowych mają być przesyłane w formacie JPK zgodnym ze strukturą opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, która obecnie obowiązuje tzw. dużych przedsiębiorców. Stąd można przypuszczać, że raportowaniu będą podlegały jedynie rachunki posiadające numer IBAN. Dodatkowo w Projekcie wskazano listę danych, które powinny pojawić się w pliku JPK. 

Przekazywane dane z wyciągów bankowych powinny zawierać: 
• dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne); 
• numer rachunku nadawcy i rachunku obcego; 
• datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej; 
• kwotę i walutę; 
• tytuł i opis zlecenia płatniczego; 
• saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą rachunek przedsiębiorcy; 
• informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub SKOK prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy. 

Za jaki okres dane będą wymagane, do kiedy, i od kiedy? 
Wyciągi bankowe w strukturze JPK_WB mają być przekazywane do organów podatkowych za każdą dobę w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły sposobu przesyłania zostaną opublikowane przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Co ważne zgodnie z Projektem nowy obowiązek raportowy miałby zacząć obowiązywać od 1 września 2017 roku. 

Cel 
Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu nowa regulacja ma na celu głównie ograniczanie oszustw i nadużyć podatkowych w VAT i CIT, w tym w szczególności oszustw karuzelowych poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym. Przekazywanie wyciągów z rachunków bankowych codziennie ma również umożliwić szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co ma uchronić uczciwych podatników przed nieuczciwymi działaniami ich kontrahentów. Wskazuje się również na ograniczenie zakresu kontrolowanych podmiotów, do tych u których zidentyfikowano nieprawidłowości w rozliczaniu transakcji oraz szybszą weryfikację deklaracji, w sytuacji występowania o zwrot podatku.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem